Victoria Adolfsson

Brand Manager
Coca Cola

Om Victoria Adolfsson

Victoria Adolfsson är Brand Manager på Coca-Cola i Sverige och en passionerad utvecklare av varumärken. På IM EXPO delar Victoria insikter om ambassadörskap, värdet av långsiktiga strategier, varumärkesbyggande och framtidens marknadsföring. En absolut måste-upplevelse!