Philip Antonetti

Founder & CEO
Ledande Teknologi

Om Philip Antonetti

Philip Antonetti har redan uppnått stor framgång med sitt företag, Ledende Teknologi, som har etablerat sig i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Hans starka entreprenörsanda har varit en nyckelfaktor för att uppnå denna framgång, och han vann priset som Årets unga entreprenör år 2019 för sitt tidigare företag i Norge.

Idag har Ledende Teknologi en stark närvaro inom elektroniska produkter, och företaget var tidigt ute med att introducera airfryers på den skandinaviska marknaden med Cosori. För att marknadsföra sina produkter samarbetar företaget nära med influencers och ambassadörer för att skapa autentisk marknadsföring som når kunderna på ett effektivt sätt. Det är viktigt för Ledende Teknologi att använda rätt influencer-profiler som är trovärdiga och kan representera företagets varumärke på ett autentiskt sätt. Företaget är engagerat i att samarbeta med partners som delar deras värderingar och vision, och som kan bidra till att bygga förtroende och lojalitet bland kunderna. Dessutom har Ledende Teknologi skapat egna Facebook-grupper där konsumenter kan dela tips och råd om företagets produkter. Detta ger kunderna en känsla av att vara en del av en gemenskap och ger företaget möjlighet att engagera sig direkt med kunderna.