Micael Nord

Näringslivsdirektör
Malmö Stad

Om Micael Nord

Micael Nord är Näringslivsdirektör i Malmö stad. Ansvarig för avdelningen Omvärld & Näringsliv på stadskontoret med frågor så som näringsliv, turism, arbetsmarknad, migration, samhällsplanering och externa relationer.

Fokus på att skapa goda förutsättningar för en hållbar och inkluderande tillväxt i Malmö och Malmöregionen.