Magnus Noord

VD
ProAd

Om Magnus Noord

Magnus Noord har med över 25 års erfarenhet inom e-handel och digital synlighet, haft privilegiet att utforska en mängd olika områden, från influencer marketing till SEO och content marketing. Hans passion för digital synlighet och då i synnerhet målgruppsstyrd annonsering, driver honom att ständigt sträva efter framgångsrika resultat. Genom att kontinuerligt lära sig och utveckla strategier har han fått vara en del av framgångsrika projekt både online och offline. Denna resa har inte bara gett honom insikter och kunskap, utan också en övertygelse om kraften i användargenererat innehåll och dess roll i att forma digitala framgångar.