Katarina & Jacob

Doktor i antropologi & Professor i marknadsföring
Inculture & SU

Om Katarina & Jacob 

Katarina Graffman & Jacob Östberg

Katarina Graffman är doktor i kulturantropologi och en erfaren konsumentantropolog. Hon har under drygt två decennier hjälpt företag att förstå konsumtionskulturen och människors beteenden.

Jacob Östberg är professor i marknadsföring på Stockholms universitet och forskar om konsumtionskultur. Han intresserar sig för hur mening skapas i gränslandet mellan marknadsförings-aktiviteter, media, populärkultur och konsumenternas dagliga liv.

Tillsammans har de skrivit böckerna Vi är vad vi köper (2018) samt På spaning efter den tid som kommer (2020, tillsammans med Emma Lindblad) samt bloggar på tidningen Resumé.