Elisabeth Trotzig

Reklamombudsman
Reklamombudsmannen

Om Elisabeth Trotzig 

Elisabeth Trotzig, reklamombudsman. Ansvarig för stiftelsen Reklamombudsmannen som är näringslivet självreglering inom reklam och marknadskommunikation med uppdrag att hålla etiken hög i all reklam som riktar sig mot den svenska marknaden.