Caroline Farberger

Näringslivsprofil
Caroline Farberger AB

Om Caroline Farberger

Caroline är ordförande och styrelseledamot, Tech Investor, erfaren VD, keynote-talare och författare. Fram till 2022 var hon VD för det svenska försäkringsbolaget ICA Försäkring och har tillbringat totalt 25 år i finansbranschen på flera ledande befattningar. Utöver sin erfarenhet från ledande befattningar har Caroline också varit dot-com-entreprenör och konsult hos McKinsey.

Caroline är den första seniora företagsledaren i Norden som talar öppet om sin könskorrigering, efter att tidigare ha levt som Carl Farberger. Caroline har därför blivit en förespråkare och ambassadör för mångfald och inkluderande ledarskap.