Bild på Expert inom Hållbar stadsutveckling, Åse Togerö

Åse Togerö

Expert Hållbar stadsutveckling
IVL Svenska Miljöinstitutet

Om Åse Togerö

Åse Togerö som till vardags arbetar som senior hållbarhetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon är teknologie doktor från Chalmers och har disputerat inom hållbart byggande och boende. Efter många år som utvecklingschef på Skanska forskar hon nu om hållbara städer och stadsdelar, även om allt det icke-tekniska; till exempel vad alla invånare i en stad faktiskt kan bidra med – eller ställa till med.