Anne G.Geismar

Advokat
Gulliksson

Om Anne

Anne är både svensk advokat och tysk Rechtsanwältin på Advokatbyrån Gulliksson – en affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i Malmö, Lund, Göteborg och Stockholm som har särskilt bred kompetens inom immaterialrätt och marknadsrätt.

Anne hjälper klienter bland annat med att skriva tydliga kommersiella avtal, skydda sina immateriella tillgångar genom t.ex. upphovsrätt, varumärken och design, förebygga juridiska fallgropar och lösa tvister. På grund av hennes tyska bakgrund biträder Anne även vid gränsöverskridande rättsfrågor med tysk anknytning.