Sellpy är Nordens största e-handel för återbruk. Sellpy grundades 2014 med mål att göra det möjligt för alla att leva cirkulärt så att vi tillsammans kan minska på utsläppen och säkra en bättre framtid. Sellpy gör återbruk av varor enkelt: det enda du behöver göra är att packa ner allt som du inte längre använder i en Sellpy-påse. Sellpy hämtar påsen från dig, sorterar och kvalitetssäkrar varorna och ser till att det du inte längre behöver får en chans att hitta nya hem och komma till användning igen. Hittills har Sellpy, tillsammans med sina kunder, gett  över 10 miljoner varor ett nytt liv.