Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik i hela landet. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.