Orkla är nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel och storhushåll. I Sverige är Orkla verksamma genom bolagen Foods, Confectionery & Snacks, Care och Food Ingredients, alla med starka varumärken inom varje område.