Allmänna villkor

  • Vi skickar er biljett digitalt inom 24 timmar från slutförd beställning.

Ångerrätt/Avbokning

  • Vi kan tyvärr inte köpa tillbaka några biljetter.
  • Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Ingen ångerrätt gäller vid köp via företag. När betalning har skett är du därför bunden till ditt köp. Sjukdom och olycksfall är ej ett giltigt skäl till återköp.
  • Biljetten är i regel ej personlig, detta innebär att du kan sälja eller skänka din biljett om du inte längre har möjlighet att nyttja den. Dock önskas ändring av deltagare meddelas till arrangören senast 2 veckor innan evenemangets genomförande.