Det är ingen hemlighet att industrin för Influencer Marketing inte visar några tecken på att avta, i själva verket är varumärken inställda på att spendera upp till 15 miljarder dollar på influencermarknadsföring under 2022, enligt en nyligen genomförd studie. Partnerskap med kreatörer är nu vanliga för många varumärken, men på en marknad som ständigt är i förändring måste strategier för kreatörer och varumärken utvecklas.

Ta chansen och hoppa på influencer-tåget du med!

Våga satsa på Influencer Marketing på IM EXPO och ta din marknadsföring till nya nivåer!

#IMEXPO2022