Att samarbeta med en influencer

Influencers har verktygen för att konsekvent attrahera besökare och är på grund av detta effektiva att samarbeta med för nå ut till en bredare publik. Faktum är att influencer marketing på senare år har kommit att utvecklas till att bli ett nyckelverktyg för bolag som siktar mot nischade målgrupper och är väldigt effektivt, om det görs på rätt sätt. 

En influencer assisterar företag inom ‘’influencer marketing’’, som är en form av reklam som bygger auktoritet för ett varumärke med hjälp utav influencers rykte. Det vill säga en person som lägger upp inlägg eller postar videos (eller annat innehåll) i utbyte mot pengar från företaget bakom den marknadsförda produkten eller tjänsten. Kort sammanfattat är influencer marketing köpt media där annonsören marknadsför sig via/med en influencer. 

Influencer marketing – att tänka på

Sätt upp mål

Vad vill du med kampanjen? Att formulera tydliga mål innan man inleder ett samarbete med en influencer är A och O. Är syftet att öka varumärkeskännedom, generera leads eller öka konvertering? Med formulerade mål blir kampanjen inte bara lättare att ta fram och genomföra, utan även lättare att utvärdera med hjälp av relevanta KPI:er.

Välj influencer med omsorg

Precis som med all marknadsföring finns det regler att förhålla sig till när man sysslar med influencer marketing. Som företag är det viktigt att upplysa influencern du samarbetar med om vilka regler som gäller vid bland annat annonsmärkning

Följ upp!

Precis som vid alla kampanjer är det viktigt att följa upp resultatet av den. Vad var målet med annonsen eller kampanjen – och vad blev utfallet? Om utfallet inte blev som önskat är det en god idé att analysera varför. I många fall har det inte med influencern och dess målgrupp att göra utan kan handla om hur kampanjen utformades. Dra därför inte i för höga växlar, utan gör din analys och ta med dig lärdomarna inför nästa samarbete.

#IMEXPO2022